ภาค​วิชา​สังคม​วิทยา​ฯ ขอเชิญ​เข้าร่วมโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ส่งเสริมการเรียนรู้​ในศตวรรษ​ที่​ ๒๑

ภาค​วิชา​สังคม​วิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย

ขอเชิญ​เข้าร่วมโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ส่งเสริมการเรียนรู้​ในศตวรรษ​ที่​ ๒๑

ในวันพุธที่​ ๑๑​ มีนาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น.​ ณ​ ห้อง​ B๑๑๑​ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา