ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ​ เรื่อง “นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ​ หัวข้อเรื่อง “นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” โดย คุณหญิง​ ดร.​สุดารัตน์​ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย​

ในโครงการ​จัดกิจกรรม​ปัจฉิม​นิเทศ​ วันที่​ ๑๐​ มีนาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑​๓.๐๐​ น. ณ​ ห้อง​เธียเตอร์​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา