สมัครเรียนคณะสังคมศาสตร์ วันนี้!! รับสิทธิพิเศษลดค่าเทอม ๕๐%

สมัครเรียนคณะสังคมศาสตร์ วันนี้!!
รับสิทธิพิเศษมากมาย
– ลดค่าเทอม ๕๐%
– ผ่อนชำระค่าเทอมได้
– มีทุนการศึกษา
– มียานพาหนะรับ-ส่ง
– มีภัตตาหารเช้า – เพล

สมัครออนไลน์ได้ทุกวัน วันนี้ – ๑๕ พ.ค. นี้ เท่านั้น!!
คลิกเลย : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔