หลักสูตร​รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​บัณฑิต​ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร เปิดรับสมัคร​นิสิต​ใหม่​ ประจำปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ ตั้งแต่วันนี้​ -​ พ.ค.​ ๒๕๖๓!!

รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​์เป็นได้มากกว่าที่คิด
สมัคร​เรียนออนไลน์​แสกนเลยง่ายนิดเดียว
———————————————————————-
หลักสูตร​รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​บัณฑิต​ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​

เปิดรับสมัคร​นิสิต​ใหม่​ ประจำปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ ตั้งแต่วันนี้​ -​ พ.ค.​ ๒๕๖๓!!

สมัคร​ออนไลน์​ง่ายๆ​ เพียงแสกนคิวอาร์โค้ด
หรือ​ คลิกเลย???? http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถาม​เพิ่มเติม​ได้ที่​:
โทร.​ 096-9283795 ผศ.ดร.นพดล​ ดีไทยสงค์
โทร.​ 092-9181319 ดร.เอนก​ ใยอินทร์

ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล : ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔