มจร​ แต่งตั้ง​รองศาสตราจารย์ พระสุธี​วี​ร​บัณฑิต​ (โชว์​ ทสฺสนีโย), ดร.

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ พระสุธี​วี​ร​บัณฑิต​ (โชว์​ ทสฺสนีโย), ดร. อายุ​ ๕๗​ ปี​ พรรษา​ ๓๕​ วุฒิ​การศึกษา​ ป.ธ.๗, พธ.บ.(ศาสนา), ศศ.ม.(การบริหาร​องค์การ), DODT.(ODT.), Ph.D. (Phil.), DM. (Pub. Man.) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ รองศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ

ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๓๑​ ตุลาคม​ พ.ศ.๒๕๖๑​ เป็นต้นไป