มจร​ แต่งตั้ง​ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์​ พุทธ​ศาสน์ศรัทธา

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ดร.ประสิทธิ์​ พุทธ​ศาสน์ศรัทธา​ อายุ​ ๔๘ ปี​ ​วุฒิ​การศึกษา​ พธ.บ.(การบริหาร​รัฐ​กิจ), พธ.ม.(รัฐประศาสน​ศาสตร์​), พธ.ด.(รัฐประศาสน​ศาสตร์​) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชา​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์​

ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๓๑​ ตุลาคม​ พ.ศ.๒๕๖๑​ เป็นต้นไป