มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​รองศาสตราจารย์​ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คำสั่ง​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​
เรื่อง​ แต่งตั้ง​รองศาสตราจารย์​ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
———————————————————————-
มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ พระ​อุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร/มาลัย) อายุ ๕o พรรษา ๒๙ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม.​ (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด​ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
.