คณาจารย์​คณะสังคม​ฯ​ บริการวิชาการแก่สังคม

วันที่​ ๒๕ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐​ – ๑๕.๐๐ น. ​พระครูสังฆกิจโสภณ และอาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ บริการวิชาการแก่สังคม ณ​ ชุมชนเทศบาลบางกระสั้น