ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์

วันที่​ ๖​ มกราคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.​ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าภาควิชา ทั้ง ๔ ภาควิชา ประกอบด้วย​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์, รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์, ผศ.ดร.​ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ และ​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุกเพ็ง​ หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ณ ห้องคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย

 

 

ภาพ​: นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว: เรวดี​ จรรยา