อธิการบดี​ มจร​ ตรวจเยี่ยม​นิสิตโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๓​

วันที่​ ๑๗ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ พระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เมตตาตรวจเยี่ยม​ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหาร​ พระวิปัสสนา​จารย์​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ในโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ประจำ​ปี​ ๒๕๖๓​ ​โดยมี​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พระครู​พิบูล​กิจจา​รักษ์, ดร.​ ประธาน​พระ​วิปัสสนา​จารย์​ พระมานะ​ อภิวฑฺฒโน​ ผู้แทนนิสิต​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ถวายสักการะ​ และให้การต้อนรับ​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​มหา​จุฬา​อาศรม​ ตํา​บล​พญา​เย็น​ อําเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา