นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รับบิณฑบาตภัตตาหารเพล โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รับบิณฑบาตภัตตาหารเพล โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายภัตตาหารเพล

 

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ
ข่าว : เรวดี จรรยา