เจ้าคณะ​เขต​มีนบุรี​ เมตตา​เยี่ยมและให้กำลังใจ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ใน​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน

เมื่อวันที่​ ๒๐​ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑๘.๓๐​ น.​ พระครู​อุดม​จารุ​วรรณ, ดร.​ เจ้าคณะ​เขต​มีนบุรี​ เมตตา​เยี่ยมและให้กำลังใจ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ใน​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๓​ ซึ่ง​จัดขึ้น​ใน​ระหว่างวันที่​ ๑๖-๒๗​ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​มหา​จุฬา​อาศรม​ ตํา​บล​พญา​เย็น​ อําเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา