ภาควิชาเศรษฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​ มจร​ เปิดรับ​สมัคร​นิสิต​ใหม่​แล้ว​ วันนี้​ -​ พ.ค.​ นี้​ เท่านั้น!!

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่​ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๔
วันนี้ – ๑๐ พ.ค. นี้เท่านั้น!!
• รับสิทธิ​พิเศษ
✔️ลดค่าเทอม​ 20​%
✔️มีทุนการศึกษา
✔️ภัตตาหาร​เช้า​ เพล​ ฟรี
✔️มีรถรับ-ส่ง
✔️มีหอพักนิสิต

**ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔