หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ วันนี้ – ๓๐ พ.ค. นี้เท่านั้น!!

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่​ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๔
วันนี้ – ๓๐ พ.ค. นี้เท่านั้น!!

• รับสิทธิ​พิเศษ
✔️สมัครฟรี (นำใบเสร็จค่าสมัคร มาเบิกได้)
✔️ลดค่าเทอม​ ๒๐​%
✔️กพ.รับรองคุณวุฒิ
✔️มีทุนการศึกษา
✔️ภัตตาหาร​เช้า​ เพล​ ฟรี
✔️มีรถรับ-ส่ง
✔️มีหอพักนิสิต

**ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔