สังคม​วิทยา​ฯ​ ปฐมนิเทศ​ เปิดตัวนิสิตใหม่ หัวใจนักพัฒนา

วัน​ที่​ ๑๕ กรกฎาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๑๓.๐๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​เปิดโครงการ​ปฐมนิเทศ​ เปิดตัวนิสิตใหม่ หัวใจนักพัฒนา​​ ซึ่ง​จัดโดย​ ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ภายในโครงการ​ มีกิจกรรม​ “รุ่นพี่​ รับรุ่นน้อง​ รุ่นน้องส่งรุ่นพี่​ สามัคคี​ ปรองดอง” และพิธี​ “มอบทุน​ส่งเสริม​การ​ศึกษา​ แก่นิสิตในภาควิชา​ทุก​รูป/คน” จากนั้น​ มีพิธีปิดโครงการ​ โดย​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ ผ่านระบบออนไลน์​ โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom​ meeting​ video​ conferencing
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา