คณาจารย์​คณะสังคม​ฯ​ รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​

คณะสังคมศาสตร์​ ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​ พระมหา​กฤษฎา​ กิตฺติ​โส​ภ​โณ, ผศ.ดร.พระปลัด​ระพิน​ พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.​ และ​อาจารย์​ ดร.สุภัทรชัย​ สีสะใบ​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เนื่องในโอกาส​ได้รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​ จากผลงานวิจัย​เรื่อง​ การพัฒนา​ศักยภาพ​และ​โอกาส​ของคนรุ่นใหม่​ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์​ ในการประชุม​วิชาการ​ระดับนานาชาติ​ ครั้ง​ที่​ ๑​ และ​ระดับชาติ​ ครั้ง​ที่​ ๘​ ณ​ วิทยาลัย​สงฆ์​ลำพูน​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จังหวัด​ลำพูน