คณาจารย์​คณะสังคม​ฯ​ รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​

คณะสังคมศาสตร์​ ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​ พระคมสัน​ ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์​ อาจารย์​ ดร.​ เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และ​พระครู​สังฆรักษ์จักรกฤษณ์​ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.​ อาจารย์​ประจำ​คณะครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เนื่องในโอกาส​ได้รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​ จากผลงานวิจัย​เรื่อง​ ​นวัตวิถีของดีชุมชน: การต่อยอดภูมิปัญญา​สู่การเพิ่ม​มูลค่า​ทางเศรษฐกิจ​ ณ​ วิทยาลัย​สงฆ์​ลำพูน​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จังหวัด​ลำพูน
.
.