คณาจารย์​คณะสังคม​ฯ​ รับรางวัล​นักวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔

คณะสังคมศาสตร์​ ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​ อาจารย์​ ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เนื่องในโอกาส​ได้รับรางวัล​นักวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​ ในการประชุม​วิชาการ​ระดับนานาชาติ​ ครั้ง​ที่​ ๑​ และ​ระดับชาติ​ ครั้ง​ที่​ ๘ ณ​วิทยาลัย​สงฆ์​ลำพูน​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จังหวัด​ลำพูน
.