คณาจารย์​คณะสังคม​ฯ​ รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔

คณะสังคมศาสตร์​ ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​ อาจารย์​ ดร.วรพจน์​ ถนอมกุล อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เนื่องในโอกาส​ได้รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​ จากผลงานวิจัย​เรื่อง​ ​สิทธิ​และ​หน้าที่​ของ​วัดตามกฎหมาย​ในฐานะผู้จัดการ​มรดกและ​ผู้​จัดการทำศพของพระภิกษุ​ ในประกาศ​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ ผลการคัดเลือก​ผลงานวิจัยดีเด่น​ และนักวิจัยดีเด่น​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​ เพื่อให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา​องค์​ความรู้​เพื่อเพิ่มศักยภาพ​การวิจัยให้กับคณาจารย์​ และ​นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย​ มีประสิทธิภาพ​ และบรรลุวัตถุประสงค์​ตามนโยบายของมหาวิทยาลั​ย
.
.