หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท/เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
2810

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒
✅ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Fb: สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร
✅ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=31&NEWSID=14429

ดาวน์โหลด :