ขอเชิญ! ​เข้าร่วมกิจกรรม​เสริมหลักสูตร​ภาควิชารัฐศาสตร์​ ประจำ​ภาคการศึกษา​ที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๑​

0
236

ขอเชิญ! ​เข้าร่วมกิจกรรม​เสริมหลักสูตร​ภาควิชารัฐศาสตร์​ ประจำ​ภาคการศึกษา​ที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๑​ สัมมนา​ในรายวิชา​ “การบริหารองค์กรภาครัฐ, การเมือง​การปกครอง​ส่วนภูมิภาค​และ​ส่วนท้องถิ่น​ของ​ไทย” จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ ๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย

วิทยากรโดย​ นางสาวสายพิรุณ​ เพิ่มพูน​ และ​ ผศ.ดร.เติม​ศักดิ์​ ทองอินทร์​ หัวหน้าภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย

ในวันที่​ ๒๐​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ ณ​ ห้องประชุม​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้น​ G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา