ขอกราบถวายมุทิตาสักการะ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบทำความดี”

0
258
ขอกราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบทำความดี” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ