คณะสังคม​ศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​คณาจารย์​ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น​ คณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

0
85

คณะสังคม​ศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม, รศ.ดร.​โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง, รศ.ดร.​ธัช​ช​นันท์​ อิศร​เดช​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ ในโอกาส​ได้รับแต่งตั้งเป็น​ คณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
————————————————————————–
คำสั่ง​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ที่ ๑๕๘/๒๕๖๓​ เรื่อง​ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ​ ทั้งหมด ๑๐ รูป/คน ให้คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิการบดีและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมอบหมาย

ทั้งนี้​ มีคณาจารย์​ของคณะสังคม​ศาสตร์​ ได้รับการแต่งตั้งจำนวน​ ๔​ ท่าน​ ดังนี้
๑.​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ / ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์
๒.​ รศ.ดร.​โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ / ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๓.​ รศ.ดร.​ธัช​ช​นันท์​ อิศร​เดช​ ผู้​ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ​
๔.​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ