หลักสูตร รป.บ. ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์ จัดโครงการ “สิงห์​ชมพู​สู่​ชุมชน​ : ปัน​น้ำใจ​เพื่อ​น้อง​และ​ผอง​เพื่อน”

วันที่ ๔ – ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร​รัฐประศาสน​ศาสตร​บัณฑิต​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​​ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต “สิงห์​ชมพู​สู่​ชุมชน​ : ปัน​น้ำใจ​เพื่อ​น้อง​และ​ผอง​เพื่อน” ณ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี​ คณาจารย์ ​และ​นิสิต​หลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตร​บัณฑิต​ อาทิ พระคมสัน​ ฐิตเมธโส, ผศ.​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์​ รศ.ดร.พิเชฐ​ ทั่ง​โต​ ผศ.ดร.นพดล​ ดีไทยสงค์​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ และ​ อาจารย์​ ดร.สมบัติ​ นาม​บุรี​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ เข้าร่วมโครงการ​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน

ภายในโครงการ มีพิธีเปิดโครงการและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก โดย พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จากนั้น มีกิจกรรมจิตอาสา อาทิ การจัดทำเตาเผาขยะ การจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ด การจัดทำแปลงผัก การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ขยะในสถานศึกษา : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน” โดย ผศ.พล.อ.ต.หญิง ดร.ชญาดา เข็มเพ็ชร อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ คุณครูโรงเรียนบ้านไผ่ศรีทอง ผู้แทนจาก อบต. ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญแก่เด็กๆ และคุณครู มอบสิ่งของบริจาคแก่โรงเรียน และฟังดนตรียังโฟล์ค สไตล์คันทรี่ โดย รศ.ดร.พิเชฐ​ ทั่ง​โต และ ​ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์

                           

 

ขอขอบคุณ Cr.ภาพ
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.