ผู้บริหาร​คณะสังคมศาสตร์​ มจร ร่วมประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​หน่วยวิทยบริการคณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร จังหวัด​จันทบุรี

วัน​จันทร์​ที่​ ๒๘​ มกราคม​ พ.ศ.๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น. รศ.ดร.สุรพล​ สุยะพรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​, ผศ.ดร.เติมศักดิ์​ ทอง​อิน​ทร์​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และ​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็นใจมา​ เข้าร่วมประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​หน่วยวิทยบริการคณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จังหวัด​จันทบุรี​ ครั้ง​ที่​ ๑/๒๕๖๒​ ณ​ ห้องประชุม​ อุมา​ วิเชียร​ฉาย​ พุทธมณฑล​จังหวัด​จันทบุรี​ ตำบลบางกะจะ​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​จันทบุรี​

 

ภาพ​ : ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​