คณาจารย์​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมงาน​ CSD สัมพันธ์​ ครั้งที่ ๑๘ “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อาจารย์​ ดร.วสันต์​ ลิ่มรัตนภัทรกุล, อาจารย์​เดชอุดม​ ​แสงบุญ, อาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สี​ทา​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​สังคม​วิทยา​และ​มานุษยวิทยา​ นำนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์​ เข้าร่วม​งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๘ “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม​ ๒๕๖๒​ ณ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ศรีสะเกษ

โดย​การประชุม​วิชาการ​ดังกล่าว​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ​ กิจกรรม​ การพัฒนาพื้นที่​ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ​เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน

ทั้งนี้​ ในกิจกรรม​ครั้งนี้​ นิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์​ ได้เข้าร่วม​การแข่งขันการทำแผนที่ความคิด​ และ​ร่วมแสดง CSD สัมพันธ์ ในชุดเรื่อง รจนาลาบ้าน​

 

 

ภาพ​ : อาจารย์​ เดชอุดม​ แสงบุญ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​