ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ​เจ้า​หน้าที่​ และนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วม​พิธี​เปิด​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​ระดับ​ปริญญาตรี​ ประจำ​ปี​ ๒๕๖๕

วันที่​ ๑๖ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๕​ เวลา​ ๑๔.๓๐ น.​ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ​เจ้า​หน้าที่​ และนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​พิธี​เปิด​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​ระดับ​ปริญญาตรี​ ประจำ​ปี​การศึกษา​ ๒๕๖๕​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ (ส่วนกลาง​)​ ณ​ อาคาร​ มวก.๔๘ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ โดย​มี​ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.​ อธิการบดี​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ และบรรยาย​พิเศษ​เรื่อง​ “การปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้​ มี​ พระเทพเวที, รศ.ดร. รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​นิสิต​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​ คณะพุทธศาสตร์​และคณะ​ครุศาสตร์​ นำโดย​ พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​พุทธศาสตร์​ และ​ พระครู​โอภาส​นนทกิตติ์, ผศ.ดร.​ ผู้รักษา​การแทนคณบดี​คณะ​ครุศาสตร์​ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
    
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
.