ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมงาน​วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันปิยมหาราช โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา