ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
.
– ค่าเทอมถูก
– ผ่อนชำระได้
– ฟรีค่าสมัคร
– มีหอพัก
– มีรถบริการรับส่ง
– มีภัตตาเช้าเพล
.
จบเศรษฐศาสตร์แล้วทำงานได้ทั้งภาครัฐ ทั้งรัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือจะประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานของศาสตร์ทั้งปวง
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ พร้อมดูแลดั่งญาติ มิตร
.
.
🖥️สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

🖥️ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs

🖥️สารสนเทศเพิ่มเติม : https://soc.mcu.ac.th/

.
💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞โทร. ๐๓๕ ๒๕๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒ หรือ โทร ๐๙๑ ๗๒๑๙๙๕๙ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด
.
.
.