พิธีเปิดโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา​ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ฯ, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และพระวี​ระ​ศักดิ์​ ธีรงฺ​กุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑​ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒​ โดยมี​ พระเทพชลธารมุนี​ เจ้าคณะ​จังหวัด​ชลบุรี​ เจ้าอาวาส​วัด​บางพระวรวิหาร​ เป็นประธานในพิธิเปิด และ​ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานดำเนินงานโครงการ กล่าวถวายรายงาน ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตร​ดี)​ – อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช / FB หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ข่าว : เรวดี จรรยา