บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ แนะแนวและประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ ณ สาธารณรัฐ​ประชาธิปไตย​ประชาชนลาว

วันที่​ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม​ ๒๕๖๖ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. ​คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดีคณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้าภาควิชา​สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา​ ผศ.ดร.เดช​ ชู​จัน​อัด​ รก.หัวหน้าภาควิชา​เศรษฐศาสตร์ พระครูวินัยธร​เอก​ ชิ​นว​ํ​โส, ผศ.ดร.​ พระครูธรรมธรส​ฐา​พร​ ปภสฺสโร​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พระคมสัน​ ฐิตเมธโส, ผศ.​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์​ พระมหาชาติชาย​ ปญฺญาวชิโร​ อาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สี​ทา​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ บุคลากร​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และบุคลากร​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พร้อมด้วยนิสิต​ และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์​ ​แนะแนวและประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​คณะสังคม​ศาสตร์​ และปรึกษาหารือแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ​ โรงเรียนมัธยมปลายสงฆ์​ วัดมหาพุทธวงศาป่าหลวง​ นครหลวงเวียงจันทน์ โรงเรียนมัธยมปลายสงฆ์​ วัดภูควาย และโรงเรียน​มัธยมปลายสงฆ์​ วัดป่าผาโอ​ หลวงพระบาง สาธารณรัฐ​ประชาธิปไตย​ประชาชนลาว ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้านมัสการ​และถวาย​สักการะ​ สาทุใหญ่ อ่อนแก้ว กิตติพัทโท (สิดทิวง) คณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์​แห่ง สปป ลาว,​ ผู้ช่วยประธานองค์การพุทธ​ศาสนาสัมพันธ์​แห่ง สปป ลาว,​ ชี้นำพากเหนือ ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์​แขวงหลวงพระบาง​ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตา​จากสาทุใหญ่ ​ พร้อมด้วยคุณครู​ พระภิกษุ​ สามเณร​ ให้การต้อนรับ​เป็น​อย่างดี​

 


โรงเรียนมัธยมปลายสงฆ์​ วัดภูควาย หลวงพระบาง สาธารณรัฐ​ประชาธิปไตย​ประชาชนลาว

.


โรงเรียนมัธยมปลายสงฆ์​ วัดมหาพุทธวงศาป่าหลวง​ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ​ประชาธิปไตย​ประชาชนลาว

.


โรงเรียน​มัธยมปลายสงฆ์​ วัดป่าผาโอ​ หลวงพระบาง สาธารณรัฐ​ประชาธิปไตย​ประชาชนลาว

 

ภาพ : สื่อสารองค์กร
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.