ประชุมบุคลากร​คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๑/๒๕๖๒

วันศุก​ร์ที่​ ๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๓.๐๐​ น.​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และเจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำโดย​
พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง,รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์,​ พระอุดมสิทธิ​นายก,ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ, รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​
รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และพระวี​ระ​ศักดิ์​ ธีรงฺกุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​
เข้าร่วมประชุมบุคลากร​คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๑/๒๕๖๒​ ณ​ ห้องประชุมคณะสังคม​ศาสตร์​ ชั้น​ G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

ภาพ​ : พระยิ่งใหญ่​ สุปญฺโญ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา