พธ.บ.​ สาขาวิชา​การจัดการเชิง​พุทธ​ จัด​โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต ณ จ.ชลบุรี

วันที่ ๒๐ – ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ​เสริมทักษะ​การเรียนรู้​และ​กิจกรรม​สานสัมพันธ์​นิสิตสาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ซึ่งจัดโดย หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​​ โดยมี พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นประธาน ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหน้าแลหลัง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ มจร” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจแก่นิสิต ณ​ วัดจุกกะเฌอ​ อำเภอ​ศรีราชา​ จังหวัด​ชลบุรี ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมานุวัตร, ดร. เจ้าอาวาสวัดวัดจุกกะเฌอ เป็นอย่างดี

   

 

ภาพ : Tharnas Photographer
ข่าว : เรวดี จรรยา