คณะสังคม​ศาสตร์​ รุกหน้าประกันคุณภาพ​การศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคเหนือ

วันเสาร์​ที่​ ๑๖​ มีนาคม​ ๒๕๖๒​ ที่ผ่านมา​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ส่วนกลาง​ และส่วนภูมิภาค​ (โซนภาคเหนือ)​ ประกอบด้วย​ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่​ วิทยาเขตพะเยา​ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน​ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เข้าร่วมประชุม​เครือข่าย​ประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ณ​ ห้องประชุม​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขต​เชียงใหม่​ ต.สุเทพ​ อ.เมือง​เชียงใหม่​ จ.เชียงใหม่

การประชุม​ดังกล่าว​ ได้รับความเมตตา​จากพระครู​ธีรสุตพจน์, ดร. ผู้​ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​บริหาร​ วิทยาเขต​เชียงใหม่​ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม​ โดยมี​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ กล่าวถวายรายงาน​ และชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕​๖​๑​ และการสร้างเครือข่าย​ จากนั้นมีการสานเสวนา​ “ประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​หลักสูตร​คณะสังคม​ศาสตร์” โดยคณาจารย์​จากคณะสังคมศาสตร​์​ ส่วนกลาง

การประชุม​ในครั้งนี้​ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ระหว่าง​เครือข่าย​ประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกัน และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปพัฒนาให้กับเครือข่ายต่อไป…

 

 

ภาพ​ : ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
ข่าว คณะสังคมศาสตร์ มจร : ดร.สุริยา รักษาเมือง