อธิการบดี มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณ​แม่คำพอง ทองด้วง

เมื่อวันที่​ ๒ เมษายน ๒๕๖๒​ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,​ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมด้วยผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณ​แม่คำพอง ทองด้วง อายุ ๘๑ ปี มารดาของพระครูปริยัติกิตติธำรง​ (ทองขาว​ ทองด้วง)​,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ณ วัดนายาว ต.เสาเดียว​ อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์ โดยประกอบพิธีประชุมเพลิง ในวันที่​ ๓ เมษายน ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๓.๐๐​ น.