หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์ สืบสานประเพณี​วันสงกรานต์​ รดน้ำขอพรคณาจารย์​อาวุโส

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา​ ๑๒.๐๐​ น.​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำโดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ​ ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส​ อาทิ​ พระ​ครูปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์, พระครู​วินัยธรเอก​ ชินวํโส, ดร.​, รศ.ดร.สุรพล​ สุยะพรหม, รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี​ และ​ รศ.ดร.สมาน​ งามสนิท​ เป็น​ต้น​ เพื่อความเป็นสิริ​มงคล​แก่ตนเองและครอบครัว​ พร้อม​ทั้งเป็นการอนุรักษ์​วัฒนธรรม​ประเพณี​ของ​ไทย​อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และศิษย์เก่า พร้อมทั้งศิษย์​ปัจจุบัน​เข้าร่วมพิธี​ จำนวน ๙๘ รูป/คน​ ณ​ ชั้น​ ๕​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

 

ภาพ : ดร.สุริยา รักษาเมือง / กรกต ชาบัณฑิต
ข่าว : เรวดี จรรยา