ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์​ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น​และนักวิจัยดีเด่น​ ประจำปี​ ๒๕๖๑

“เรียนรู้ ฝึกหัด ปฏิบัติ พัฒนา สร้างคุณค่า สร้างคน สร้างผลงาน”

ขอ​ถวายมุทิตา​สักการะ​แด่​พระ​สุธี​รัตนบัณฑิต, รศ.ดร.​ ผู้อำนวยการ​สถาบัน​วิจัย​พุทธศาสตร์​ / อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ที่ได้รับรางวัล​ผลงาน​วิจัย​ระดับดีเด่น​ ประจำปี​ ๒๕๖๑ ด้านนวัตกรรม​และ​การสร้างสรรค์​ กับผลงาน​วิจัยเรื่อง​ “การพัฒนา​เทคโนโลยี​เครื่องจับยึด​และพลิกคัมภีร์​ใบลานอัตโนมัติ”

และ​ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ที่ได้รับรางวัล​นักวิจัยระดับดีมาก​ ประจำปี​ ๒๕๖๑

โดยทั้งสองท่านจะเข้าร่วมงานและรับรางวัลดังกล่าว​ในงานสัมมนาผลงานวิจัย​นานาชาติ​ ครั้งที่​ ๑๐​ ในวันที่​ ๑๕​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​ ณ​ วิทยาลัย​สงฆ์​นครน่านเฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ ตำบลฝายแก้ว​ อำเภอ​ภูเพียง​ จังหวัดน่าน

 

ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา