ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐​ น.​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมี​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ กล่าว​ถวายรายงาน​ และฟังการบรรยายพิเศษ​ เรื่อง ”ปลุกพลังใจทำงานพัฒนาเพื่อสังคม” โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ณ ห้องเธียเตอร์ B อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยโครงการ​ดังกล่าว​ เป็น​โครงการ​ที่เปิดโอกาส​ให้​นิสิต​มีส่วนร่วม​ และ​ได้ดำเนินการต่อเนื่อง​มาทุกปีเป็นระยะเวลามากกว่า​ ๒๐​ ปี​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อสร้างความสัมพันธ์​ระหว่าง​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​ รวมทั้ง​เพื่อสร้าง​แรงบันดาลใจ​ให้กับนิสิต​ชั้นปีที่​ ๔​ ในการออกปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ต่อไป

 

ภาพ​ : พระยิ่งใหญ่​ สุปญฺโญ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา