คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมถวายพระพุทธรูปครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมถวายพระพุทธรูปปางประทานพร ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๔๐ องค์ ณ พุทธวิหาร มหาวิทยาลัยปูณ่า รัฐมหาราช ประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นการถวายพระพุทธรูปครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ที่คณะพระสงฆ์จากประเทศไทย อันมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พระณรงค์ ฐาณวุฑฺโธ, ดร. อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ และ พระมหาบุญถึง ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดตะล่อม ภาษีเจริญ พร้อมด้วยพระสงฆ์จากที่ต่างๆ และพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งจากประเทศไทยและประเทศอินเดียเข้าร่วมพิธีกว่า ๕,๐๐๐ คน โดยมีบุคคลสำคัญของประเทศอินเดียมาร่วมพิธีอย่างมากมาย อาทิ ผศ.ดร.สันนิปาล เอสโอโฮล จากมหาวิทยาลัยปูณ่า เป็นต้น

 

 

 

ภาพ / ข่าว : Kraisorn Ratchanij
เรียบเรียง : เรวดี จรรยา