บุคลากร​คณะสังคม​ศาสตร์​ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหารและคณาจารย์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำ​โดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, รศ.ดร.​โกนิฏฐ์​ ศรีทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ, ผศ.ดร.ธวัช​ชัย​ สมอ​เนื้อ​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​แผนงบประมาณ​ และ​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ ​เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส​เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (ครั้งที่ ๑๐ มจร) และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก​ ณ​ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน​ เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ฝายแก้ว​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน

ในการนี้​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ทรงพระราชดำรัสแก่ พระชยานันทมุนี,​ ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ความว่า “ขอให้วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญในการพัฒนาสังคม ให้พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ นิสิต ให้ดียิ่งขึ้น และขอชื่นชมการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ เชื่อว่าจะทำให้มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป

 

 

ภาพ​ : แสงเทียน​นครน่าน
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา