คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็นประธานเปิดและให้กำลังใจคณะทำงานจัดทำ SAR​ ระดับ​หลักสูตร​รวม คณะสังคม​ศาสตร์​

วันเสาร์​ที่​ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำรายงาน​การประเมินตนเอง​ (SAR​)​ ระดับ​หลักสูตร​รวม ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้อง B412 สำนักงานภาควิชานิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พร้อมกันนี้​ ท่านได้กำกับดูแลและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ ที่ร่วมจัดทำรายงาน​การประเมินตนเอง​ (SAR​)​ ระดับ​หลักสูตร​รวม สาขาวิชา​รัฐศาสตร์​ สาขาวิชา​รัฐ​ป​ระ​ศาสนศาสตร์​ และสาขาวิชา​การจัดการ​เชิง​พุทธ​ ณ​ สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

ภาพ : ​พระมหาพิสุทธิ์​ สิทฺธิ​เมธี​ / ชัยณรงค์​ ธรรม​ธีรภรณ์
ข่าว : เรวดี​ จรรยา