สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตร น.บ.

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าตรวจเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมี​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ, อาจารย์​พิทวัฒน์​ มโน​รัตน์​ รักษาการ​หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ​ ณ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขตนครสวรรค์