นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ร่วมประกวดพานพุ่มไหว้ครู ”พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดและประกวดพานพุ่มไหว้ครู ”พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑” โดยประเภทของการประกวด แบ่งเป็น ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์และการนำไปใช้ประโยชน์ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา