คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร

21 – 26 กรกฎาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร โดยมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานกรรมการ ณ ห้อง B109 อาคารเรียนรวม โซนบี มจร วังน้อย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม