พิธีมอบหมายภาระงานหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์คนใหม่

วันที่​ ๘​ มกราคม​ ๒๕​๖​๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป อดีตหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ๓ สมัย เป็นสักขีพยานในการมอบหมายภาระงานหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์คนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวภาค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อดีตหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ส่งมอบภาระงานหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี​ ณ​ ห้องประชุม​คณะสังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา