รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ร่วมนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๒

✍️ ความรู้เป็นศาสตร์ ความสามารถเป็นศิลป์
✍️ ความรู้ทำให้องอาจ ความสามารถทำให้คนนับถือ

วันที่​ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผ​ศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ เข้านำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา