ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ถวายมุทิตา​สักการะ​ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.​

วันที่​ ๗​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ กราบ​ถวายมุทิตา​สักการะ​ เนื่องในโอกาส​งานอายุวัฒน​มงคล​ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.​ ณ​ อาคาร​สำนักงาน​อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา