การสอบคัดเลือกบุคคล​เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย​ ตำแหน่งวิชาการ​ (สรรหา)

วันพุธ​ที่​ ๒๐​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๓.๓๐​ น.​ พระครูปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล​เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย​ ตำแหน่งวิชาการ​ (สรรหา)​ ของ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ณ​ ห้องประชุม​คณะสังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยมีคณะกรรมการ​สอบสรรหา​บุคคล​เพื่อ​แต่งตั้ง​เป็นลูกจ้าง​ของมหาวิทยาลัย​ ตำแหน่ง​วิชาการ​ ประกอบด้วย​ :-
1. พระครูปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์
2. ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ
3. รศ.ดร.บุญ​ทัน​ ดอก​ไ​ธ​สง
4. รศ.ดร.จำนงค์​ อดิวัฒนสิทธิ์
5. ผศ.ดร.เติม​ศักดิ์​ ทอง​อิน​ทร์​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์
6. รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์
7.​ พระอุดมสิทธิ​นายก, ผ​ศ.ดร.​ ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การจัดการเชิง​พุทธ
8.​ พระสมนึก​ ธีรปญฺโญ​ เลขานุการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์
9.​ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ​ หมั่นมี​ เลขานุการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา