ขอ​เชิญ​ร่วมเป็นเจ้าภาพ​มหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ในโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ประจำ​ปี​ ๒๕๖๒

ขอ​เชิญ​ร่วมเป็นเจ้าภาพ​มหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่
ทำบุญ​ตักบาตร​ ถวายภัตตาหาร​ น้ำปานะ​ และปัจจัย​๔​ แก่พระ​วิปัสสนา​จารย์​ และ​พระนิสิต​ จำนวน​ ๕๐๐​ รูป​
 
ในโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ประจำ​ปี​ ๒๕๖๒​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
 
ระหว่าง​วันที่​ ๑๓​ -​ ๒๔​ ธันวาคม​ ๒๕๖๒​ ณ​ ศาลา​มรรค​ ๘​ สวนเวฬุวัน​(สวนไผ่)​ พุทธมณฑล​ นครปฐม
 
ร่วมทำบุญ​ด้วยตนเอง​ หรือร่วมบริจาค​ได้ที่
บัญชี​ธนาคาร​ทหารไทย​ ชื่อบัญชี​ “ทุนพัฒนา​คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร” เลขที่​บัญชี​ ๔๑๗-๒-๕๐๘๗๓-๓
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๓
 
ผู้ประสานงาน : พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร โทร. ๐๘-๙๘๐๘-๔๗๖๕
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง โทร. ๐๘-๔๕๖๘-๐๗๙๖
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์ โทร. ๐๙-๒๔๒๑-๑๒๙๘