คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตรา​จารย์​

มหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ พระมหาสุนันท์​ สุ​นน​ฺ​โท, ดร. อายุ ๕๗ ปี​ พรรษา​ ๓๖ วุฒิการศึกษา​ พธ.บ.(การจัดการเชิง​พุทธ​), พธ.ม.​(การจัดการเชิง​พุทธ)​, พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ)​ ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์​ ใน​สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป